Om oss

Verksamhetspolicy och målsättning

Swerob ska vara första val som leverantör av förebyggande underhåll, akutservice och reservdelar till ABB-robotar i Sverige.

Verksamheten bedrivs på sådant sätt att vi:

  • Har höga krav på våra produkter och tjänster för att tillgodose kundernas krav och önskemål
  • Ständigt förbättrar våra produkter, tjänster och processer ur kvalitets- miljö- samt arbetsmiljösynpunkt för att därigenom nå våra uppsatta mål
  • Verkar för att energi- och resursanvändningen blir så effektiv som möjligt
  • Informerar, utbildar och för dialog med medarbetarna för att skapa delaktighet och engagemang
  • Återanvänder och återvinner råvaror och material samt förebygger förorening och minimerar utsläpp
  • Identifierar risker i miljö och arbetsmiljö för att kunna förebygga eller undanröja dessa
  • Följer de lagar, föreskrifter och andra krav som vi berörs av