Ronny Karlsson

Anställd på kablagetillverkningen sedan 2015. Tidigare arbetat med tryckeriteknik i mediebranschen.

Ring direkt   Skicka e-post
Ronny Karlsson

   Kablagetillverkning

   +46 708 577 736
   ronny.karlsson@swerob.se

Mälardalen