Mikael Siim

Servicetekniker på Swerob sedan 2004. Tidigare avdelningsansvarig på underhållsavdelning inom robotiserad tillverkningsindustri. Hanterar även försäljning av våra renoverade robotar.

Ring direkt   Skicka e-post
Mikael Siim

   Försäljning Service

   +46 730 496 375
   mikael.siim@swerob.se

Mälardalen