Marika Hellsten

Ekonomiansvarig på Swerob sedan 2005. Ser bland mycket annat till att vi betalar våra leverantörsfakturor och att övriga anställda får lön med jämna mellanrum.

Ring direkt   Skicka e-post
Marika Hellsten

   Ekonomi Kundtjänst

   +4616 251 21
   marika.hellsten@swerob.se

Mälardalen