Jesper Carlsson

Började direkt efter skolan 2013 och är idag bland annat ansvarig för mekanisk reparation. Går även in och stöttar kablagetillverkningen vid behov.

Ring direkt   Skicka e-post
Jesper Carlsson

   Kablagetillverkning Reparation reservdelar

   +46 705 287 433
   jesper.carlsson@swerob.se

Mälardalen