Hjalmar Butlex

Nyexaminerad programmerare med stort intresse för programmering och robotar.

Ring direkt   Skicka e-post
Hjalmar Butlex

   Programmering Service Utbildning

   +46 70 783 65 00
   hjalmar.butlex@swerob.se

Mälardalen