Fredrik Gemmel

Ansvarig för kablagetillverkningsavdelningen sedan 2010.

Ring direkt   Skicka e-post
Fredrik Gemmel

   Kablagetillverkning

   +46 706 635 432
   fredrik.gemmel@swerob.se

Mälardalen