Andreas Andersson Albrecht

Har jobbat inom verkstadsindustrin sedan skoltiden, varav de sista 10 åren på underhållsavdelning på robotiserad tillverkningsindustri. Programmerande servicetekniker på Swerob sedan 2012.

Ring direkt   Skicka e-post
Andreas Andersson Albrecht

   Service

   +46 702 378 755
   andreas.andersson@swerob.se

Mälardalen