Service

Förebyggande underhåll genom serviceavtal

Att samarbeta med Swerob och teckna ett serviceavtal gällande förebyggande underhåll innebär trygghet och produktionssäkerhet.

Våra kunder får skräddarsydda servicepaket anpassade för varje robotanläggning.

Efter varje genomfört underhåll upprättas ett protokoll som dokumenterar åtgärder och eventuella brister i produktionsanläggningen.

  • En service omfattar vanligtvis:
  • Förebyggande underhåll enligt robottillverkarens rekommendationer
  • Diagnos
  • Förslag på åtgärder
  • Serviceprotokoll till kund
  • Direkta reparationer efter samråd med kund
  • Säkerhetsbackup
  • Arkivering av mjukvara och serviceprotokoll

 

Kontakta oss