AKUTNUMMER 020 - 251 251

Optimering av robotceller

En robotcell kan behöva optimeras för att nyttjas på bästa sätt. Vi startar med att göra en förundersökning som omfattar test av exempelvis ett nytt gripdon eller annan nödvändig utrustning. Det kan även innebära att vi gör en 3D-simulering av robotcellen för att få bättre cykeltider eller flöden. Efter detta konstruerar, testar och implementerar vi eventuell ny hårdvara samt justerar och optimerar robotprogrammet för den nya funktionen.

Om optimeringen kan göras direkt i robotprogrammet så studerar vi robotcellen under produktion och implementerar sedan optimeringarna i programmet på plats.

Vi strävar alltid efter att minimera våra kunders förlust av produktionstid genom att planera och förbereda så mycket som möjligt på förhand, samt genom att ha en fullständigt öppen dialog under hela utförandet.