AKUTNUMMER 020 - 251 251

Om oss

Swerob Service AB ingår i Swerobgruppen som även omfattar Global Robot Parts Scandinavia AB. Swerob startade 1993 i Eskilstuna och har sedan dess utvecklats med verksamhet i Skogstorp och Huskvarna och arbetar i dag mot den nordiska marknaden. Systerbolaget Global Robot Parts startade 2011 med fokus på försäljning via nätet till den globala marknaden.

Inom gruppen har vi mer än 30 års samlad erfarenhet och kompetens av industrirobotar och genom ständig kompetensöverföring är målet att vara den mest kompetenta aktören på marknaden. Med nordens störta lager av reservdelar samt fullservade och testade begagnade robotar servar vi marknaden med kvalitet, effektivitet och kompetens. Vi lämnar 1 års garanti från leveransdagen på samtliga av våra produkter och tjänster såsom akutservice, förebyggande service, programmering,
optimering, flytt av robotceller, rådgivning samt utbildning av operatörer. Vårt mål är att vara marknadens förstahandsval vid förebyggande underhåll, akutservice, reservdelar och begagnade robotar.

Hållbarhet, kvalitet och miljö
Målet och syftet med vår verksamhet är att vara en ledande leverantör av hållbara robotlösningar. Genom att återanvända, serva och testa begagnade robotar samt ta hand om reservdelar bidrar vi till att återvinna och förlänga livslängden av robotceller. Återanvändningen är en viktig del då den är resursbesparande och viktig ur hållbarhetssynpunkt och bidrar till ett hållbart samhälle. Att alltid sträva efter höga etiska, sociala och miljömässiga standarder är viktigt för oss. Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001: 2008 samt SS-EN ISO 14001: 2004 för att kunna ge våra kunder service, reservdelar och robotar med högsta kvalitet.

Vårt miljöarbete går ut på att hushålla med resurser och energi och vi arbetar kontinuerligt med att minimera vår miljöpåverkan bland annat genom att alla våra servicebilar är miljövänliga, att vi tilläggisolerat vår industrifastighet och installerat jordvärme. Genom detta är vi godkända för Grön Kvalitet i vår senaste revision.

Personal, etik och affärsmannaskap
För oss är etiska och sociala värderingar viktigt. Vi rekryterar medarbetare efter kompetens och håller hårt på affärsmannaskap genom att alla ska agera med respekt mot kontakter och kolleger. Vår personal är viktig och därför arbetar vi kontinuerligt med utveckling av individen och gruppen. Det som förenar oss är vårt sätt att tänka, vår nyfikenhet och vår passion för nya utmaningar.